Hiển thị 1 kết quả

8 Lời Khuyên Cải Thiện Giao Tiếp Với Con Từ Chuyên Gia Tâm Lý

Có hai điều mà tôi nghĩ rằng bộ phim truyền hình The Simpsons đã phát hiện ra khi nói về vấn đề giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Một là, trẻ em thực sự có thể hỏi cha mẹ hết lần đến lần khác, miễn là chúng cần. Nhiều ngày của tôi gắn liền với điệp khúc “Mẹ ơi” ​​(Gần đây, khoảng cách giữa các lần gọi mẹ của con tôi ở nhà có vẻ dài ra, vì vậy có lẽ tình trạng này không tồn tại mãi mãi.)