Hiển thị 1 kết quả

Trẻ chậm nói, đâu phải bởi tự nhiên!

Ngày xưa trẻ đến 03 tuổi chưa biết nói được coi là việc “bình thường” và sau đó trẻ sẽ nói được và nói rất nhiều. Đó cũng là cơ chế tự nhiên trong việc bắt chước, học tập và sử dụng ngôn ngữ của loài người. Nhưng đó là câu chuyện của 20 – …