Hiển thị 1 kết quả

Các Nguyên Nhân Xã Hội Của Hội Chứng Lo Âu Học Đường

Trẻ em ở mọi lứa tuổi thường gặp căng thẳng liên quan đến trường học. Điều này thường rõ ràng nhất vào cuối mùa hè, khi năm học mới sắp bắt đầu, nhưng nó có thể xảy ra quanh năm. Sự căng thẳng và lo âu đến từ đâu? Các yếu tố xã hội, học thuật và kế hoạch đóng một vai trò quan trọng, cũng như các yếu tố gây căng thẳng tiềm ẩn trong môi trường.