Hiển thị 1 kết quả

Tự tin khám phá (6-11 tuổi)

Trung Tâm Đào tạo Kỹ Năng Sống KidLink xây dựng chương trình dành riêng cho khối học sinh tiểu học với chủ đề “Con đã lớn khôn, tự tin khám phá” nhằm mục tiêu giúp học viên có khả năng: Đánh giá bản thân và xác định ưu điểm, hạn chế của bản thân. Nhận thức …