Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi, Trung Tâm Tri Thức Vàng, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, gửi yêu cầu, hoặc tương tác với chúng tôi thông qua email hoặc các phương tiện truyền thông khác. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ mà bạn yêu cầu, để liên lạc với bạn và để cung cấp thông tin về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ của mình, tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng và để liên lạc với bạn về các cập nhật hoặc chương trình khuyến mãi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng thông tin cá nhân một cách không đúng đắn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và chỉ có nhân viên cần thiết mới có quyền truy cập vào thông tin đó.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng việc này là cần thiết để tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng khác, hoặc để bảo vệ an ninh của bạn.

5. Quyền Lựa Chọn và Cập Nhật Thông Tin

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua email. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và hợp tác của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể.