Điều Kiện và Điều Khoản

Việc sử dụng dịch vụ của Trung Tâm Tri Thức Vàng đòi hỏi sự hiểu biết và chấp nhận các điều kiện và điều khoản sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

  1. Chấp Nhận Sử Dụng: Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.
  2. Thông Tin Đăng Ký: Bạn cam kết cung cấp thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc không đầy đủ của thông tin đăng ký.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích liên quan đến dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.
  4. Quyền Lợi và Trách Nhiệm: Bạn hiểu rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể liên quan đến một số rủi ro và bạn chịu mọi trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng dịch vụ này.
  5. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.
  6. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về điều kiện và điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi rất mong muốn hợp tác và đồng hành cùng bạn trong hành trình phát triển và học tập tại Trung Tâm Tri Thức Vàng.